Psychoterapeuta Psycholog w Poznaniu
Urszula Zwolska-Olszewska
O mnie
Szybki
kontakt
Tel:
501-382-455
E-mail:
Godziny
przyjęć
Wt-1515-2030
Śr/Czw-830-1500

    Ukończyłam studia na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Stosowana na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

    W czerwcu 2013 roku uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego i Doradcy Rodzinnego. Od 2009 pracuję w konwencji terapeutycznej w Poznaniu z osobami dorosłymi (indywidualnie i w parach), z dziećmi w kontekście rodzinnym oraz młodzieżą.

    Moje doświadczenia zawodowe we wcześniejszych latach związane były z pracą w domu dziecka i szkołach. Praca ta nauczyła mnie ogromnej elastyczności i wieloaspektowego podejścia do problemów. Pozwalała na wykorzystywanie szerokiego spektrum możliwości merytorycznych i praktycznych do przeciwdziałania problemom i ich rozwiązywania - przeprowadzałam badania psychologiczne dzieci i młodzieży korzystając z (WAIS-R, testów projekcyjnych, rozmów psychologicznych, testów PZN i innych) na podstawie których konstruowałam opinie psychologiczne na potrzeby placówki, poradni, sądów i szkół. Wyniki badań wykorzystywałam do tworzenia diagnoz funkcjonowania społecznego wychowanków i ich rodzin.

    Objęłam pomocą psychologiczno – terapeutyczną najbardziej potrzebujących (terapia indywidualna i grupowa), jak również udzielałam wsparcia w trakcie kryzysowych interwencji indywidualnych. Prowadziłam szereg warsztatów psychoedukacyjnych, pogadanek oraz zajęć profilaktycznych.

    Niezwykle istotną częścią moich doświadczeń zawodowych były kontakty z rodzinami biologicznymi dzieci i młodzieży. Zaowocowały one cyklem spotkań tematycznych, indywidualnymi rozmowami psychologicznymi oraz wizytami w środowisku.

    Podobną radość i dużo umiejętności wyniosłam z kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi, zastępczymi i adopcyjnymi, dla których organizowałam spotkania i poradnictwo. Inicjowałam pierwsze kontakty dzieci z potencjalnymi kandydatami na rodziny zastępcze bądź adopcyjne, a swoje obserwacje przekazywałam w formie opinii do ośrodków adopcyjnych i poszczególnych sądów.

    Praca w domu dziecka zaowocowała nawiązaniem współpracy z licznymi placówkami wspierającymi rozwój, jak również rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży np. Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Ośrodkami „Monar”, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi czy licznymi Stowarzyszeniami min. „Dzieci z ADHD”, sądami rodzinnymi, policją, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi.

    Do rozwiązywania problemów przydawała mi się wiedza zdobyta podczas wielu szkoleń, kursów, na których poznałam mechanizmy wielu zjawisk społecznych, trudności szkolne dzieci, ich małe i duże problemy oraz sposoby ich zwalczania m.in.
 • „Dzieci i młodzież w terapii systemowej”: Forum; (wszędzie te sredniki i te same ptaszki na początku tych wszystkich wyliczanek)
 • „Historie mojego Życia”- cykl doświadczeń własnych;
 • „Świat moich uczuć”- cykl doświadczeń własnych;
 • Suknia biała - suknia czarna czyli co nieco z życia kobiet”- cykl doświadczeń własnych;
 • „Techniki pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą”- specjalistyczne szkolenie;
 • ”Współczesne metody pracy z przemocą i agresją”- szkolenie specjalistyczne;
 • Trening interpersonalny;
 • Seminarium warsztatowe „Profilaktyka w obszarze uzależnień”;
 • Warsztat „Przemoc i zaniedbanie w rodzinie oraz straty dziecka w okresie przed – i około urodzeniowym”;
 • Szkolenie z zakresu „Asertywność dla współuzależnionych”;
 • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania problemom agresji i przemocy w środowisku rówieśniczym i szkolnym;
 • Warsztat – „Diagnoza i pierwsza interwencja w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci”;
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”;
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „ADHD – rozpoznanie i co dalej”;
 • Warsztat – „teoria i praktyka pracy z grupą”;
Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright © 2009 Gabinet psychologiczny Urszula Zwolska-Olszewska/Design by RO/Graphics by Krzysztof Kopania